slot Luau Loot

Luau Loot – WMS

ตามชื่อที่แจ่มกระจ่าง Luau Loot ของ WMS Gaming ตั้งอยู่ในแปซิฟิกใต้ เวลาที่ท้องฟ้าสีคราม ต้นปาล์ม สาวกระโปรงต้นหญ้าเต้น แล้วก็ริมทะเลที่สวยสามารถวางเกมนี้ไว้ที่ไหนก็ได้ ชื่อ ‘luau’ บ่งบอกถึงสถานที่ในฮาวายอย่างแจ่มแจ้ง


สล็อตห้ารีลเรียบง่ายพร้อมช่องจ่ายเงิน 25 ช่อง รีลเรียบง่ายถูกตั้งค่าเป็นเบื้องหลังของริมทะเลเขตร้อน ต้นปาล์มเอนจากทั้งสองข้างแล้วก็เห็นท้องฟ้าสีฟ้าผ่องใสที่ขอบ สรวงสวรรค์เขตร้อนที่แท้จริง สัญลักษณ์ยังตามมาด้วยแล้วก็มีสับปะรด, ฝรั่ง, เปลือกหอย, มะพร้าวเปิด, tiki, นกแก้ว, นักเล่นกระดานสำหรับโต้คลื่นแล้วก็พวงมาลัย ยิ่งกว่านั้นยังมีไอคอนพิเศษบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่น โลโก้ Luau Loot สำหรับคนป่า แล้วก็พระอาทิตย์ตกเหนือฉากริมทะเลเขตร้อนที่เกลื่อนกลาดกระจุยกระจาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.